Lekstuga

En lekstuga kräver inte bygglov om den är liten och en vuxen person inte kan uppehålla sig i den. Om en vuxen person kan uppehålla sig i lekstugan räknas den som en komplementbyggnad.

Du behöver bygglov om

  • lekstugan räknas som en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15 kvadratmeter
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30 kvadratmeter. Detta kräver anmälan och att du får ett startbesked innan du får påbörja byggnation, se relaterad information.