barn som hoppar i en pool

Pool och pooltak

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

Du behöver bygglov om du vill

  • ha en skyddsanordning eller pooltak över poolen som har en höjd som möjliggör att en person kan vistas i vattnet under taket för det ändamål som poolen har .
  • uppföra ett plank/räcke runt poolen.
  • placera poolen ovanpå mark, då kan poolväggens utsida räknas som en mur/stödmur.
  • uppföra en altan eller trädäck runt poolen
  • ändra marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning

Du kan behöva andra tillstånd

  • om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet så behöver du anmäla det till VA-enheten i Gnesta kommun.

Handlingar som krävs inför ansökan:

  • Ansökan
  • plan- och sektionsritningar
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.