Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill

  • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter
  • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du påbörjar byggnation, se relaterad information.

Handlingar som normalt krävs:

  • ansökan
  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.