Inglasade balkonger på ett flerbostadshus

Inglasad balkong

Om du vill glasa in en befintlig balkong behöver du bygglov. Du behöver även tillstånd från din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • glasa in en balkong på ett flerbostadshus
  • göra en större ändring av utseendet på en eller flera balkonger, som att byta ut fronter till annan färg eller annat material.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan för att glasa in en balkong:

  • Ansökan
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan på en tomtkarta
  • planritning
  • fasadritning
  • tillverkarens specifikation av inglasningen.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.