Plank

Du behöver bygglov för att sätta upp plank. Även andra täta insynsskydd kan kräva bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus.

Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd och storlek ditt plank har, vart den placeras och vilken genomsiktlighet det har.

Du behöver inte bygglov om du vill

 • sätta upp ett staket, stängsel, eller spaljé
 • sätta upp ett plank som är lägre än 110 centimeter från befintlig marknivå
 • sätta upp plank runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • sätta upp ett plank som är högre än 110 centimeter från befintlig marknivå.
 • väsentligt ändra på ett befintligt plank som är högre än 110 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

 • Ansökan
 • förslag på kontrollplan.
 • situationsplan på tomtkarta.
 • fasadritning
 • sektionsritning
 • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.