stor skylt i vägkant

Skyltar

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken. En flagga med reklambudskap räknas också som en skylt.

Du behöver inte bygglov om du vill sätta upp

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen
 • en skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • sätta upp en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

 • Ansökan
 • situationsplan på tomtkarta
 • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
 • en detaljritning av skylten i skala 1:100
 • förslag på kontrollplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.