Inglasat uterum på en- och tvåbostadshus

Om du vill bygga ett inglasat uterum på ett en-och tvåbostadshus, eller glasa in en befintlig uteplats, räknas det som en tillbyggnad. Beroende på hur ditt inglasade uterum ska se ut och var du vill placera det så kan du behöva bygglov.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga ett helt nytt inglasat uterum
  • glasa in en befintlig altan
  • glasa in ett befintligt skärmtak.

Du behöver inte bygglov för en attefallstillbyggnad

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked, se relaterad information.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan

  • ansökan
  • situationsplan på tomtkarta
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.