friggebod

Friggebod

En friggebod är en bygglovsfri mindre byggnad, till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att bygga en friggebod om du uppfyller nedanstående:

  • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den ska vara en komplementbyggnad.
  • Den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans.
  • Tacknockshöjden är högst 3,0 meter.
  • Den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden).
  • Den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.