Invasiva växter

Invasiva växter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Har du invasiva växter i din närhet, och vill lämna dem på Återvinningsgården, finns det några saker du måste göra.

  • Packa alltid invasiva växter i dubbla genomskinliga säckar
  • Se till att de genomskinliga säckarna är täta, och inte har hål i sig
  • De förslutna säckarna med invasiva växter måste du slänga i energiåtervinning, de får absolut inte slängas i komposten

Vilka växter som räknas som invasiva

Det finns flertalet växter som räknas som invasiva, men några av de vanligaste är blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka och parkslide.

Bestånd av blomsterlupin

Blomsterlupin

Bestånd av jättebalsamin

Jättebalsamin

Jätteloka

Jätteloka

Bestånd av parkslide

Parkslide

Mer information om invasiva arter och växter

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om invasiva växter, se relaterad information.

Rapportera invasiva främmande arter

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser, se relaterad information.