Föreningsarkivet i Gnesta

En del av kommunarkivet utgörs av föreningsarkiv där alla typer av organisationer som har eller har haft verksamhet inom kommunens gränser har skänkt eller deponerat sina handlingar.

Sammanlagt finns ett 50-tal arkiv i föreningsarkivet. De flesta av dessa är tillgängliga för allmänheten på samma sätt som de kommunala handlingarna. Organisationer som vill att deras arkivhandlingar ska förvaras samlat och i en skyddad miljö är välkomna att höra av sig.

Gnesta kommun är en av medlemmarna och sköter insamling och rådgivning till föreningarna inom Gnesta. Ett rum i kommunarkivets lokaler är avdelad för föreningarnas arkiv.

Vill du ta del av arkivmaterial från föreningarna kontaktar du kommunarkivarien.