Leverera till föreningsarkivet

Vill du leverera material till föreningsarkivet kontaktar du kommunens arkivarie. Föreningsarkivet tar emot handling från alla olika typer av frivilligorganisationer, handlingar som ska bevaras för framtiden.

Du kan göra överlämningen antingen genom gåva eller deposition. En gåva innebär att kommunarkivet tar över ansvaret för och förfoganderätten för handlingarna, medan en deposition innebär att förfoganderätten kvarstår hos organisationen som lämnar in handlingarna.

Det vanligaste är att organisationer vars verksamhet upphört lämnar in handlingarna som gåva, medan de som fortfarande är aktiva väljer att deponera handlingarna.

Arkivhandlingarna kan överlämnas med ett så kallat förbehåll, exempelvis att styrelsen måste kontaktas om någon vill läsa handlingarna, att delar av materialet inte får visas för allmänheten, att syftet måste prövas etc.

På Arkiv Sörmlands hemsida hittar du bra information om vilken typ av handlingar som är intressant att bevara för framtiden och hur de ska hanteras för att inte blir förstörda. Du kan också kontakta kommunarkivarien i dessa frågor.

Vill du leverera material? Kontakta kommunens arkivarie.