Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, grundsärskola och elevhälsa på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Kommunen har ingen egen gymnasieskola men har samverkansavtal med närliggande kommuner, där Gnesta kommuns gymnasieelever erbjuds gymnasieutbildning. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och kommunens kostenhet.

Grundskola och fritidshem

I Björnlunda och Stjärnhov finns två grundskolor med årskurs F-6. I Gnesta tätort finns en grundskola årskurs F-6 och en grundskola årkurs F-9. Fritidshem finns på alla F-6-skolor.

I kommunen finns dessutom en fristående waldorfskola med förskoleklass, grundskola F-9 och fritidshem.

Förskola och pedagogisk omsorg

I kommunens förskolor går cirka 450 barn i åldern 1-5 år. Björnlunda, Laxne och Stjärnhov har alla en förskola på orten och i Gnesta tätort finns åtta förskolor.
Dessutom finns pedagogisk omsorg för barn mellan 1-5 år.

Fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg finns etablerade i Gnesta tätort.

Vuxenutbildning

Gnesta kommun bedriver vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Dessa utbildningsformer ligger under kommunledningskontorets ansvarsområde.

Senast publicerad 2019-08-13