Konsumentvägledning

Vill du klaga på ett köp du gjort? Kommer du inte överens med företaget? Konsumentvägledningen finns på Servicenter och ger dig som är skriven i Gnesta kommun en kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. 

Konsumentvägledaren kan hjälpa dig med:

• Råd inför köp av varor och tjänster
• Information om rättigheter och skyldigheter som konsument
• Råd och hjälp vid reklamationer – när du inte kan komma överens med säljaren
Råd i hushållsekonomiska ärenden

Välkommen att kontakta oss så bokar vi en tid!