tidning

Konsumentvägledning

Du som är skriven i Gnesta kommun kan få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. För att träffa konsumentrådgivaren behöver du boka tid i förväg.

Vill du klaga på ett köp du gjort? Kommer du inte överens med företaget? På Servicecenter kan du få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. Du behöver boka tid om du vill ha konsumentvägledning, se kontaktuppgifter.

Du kan bland till exempel få hjälp med

  • råd inför köp av varor och tjänster
  • information om rättigheter och skyldigheter som konsument
  • råd och hjälp vid reklamationer när du inte kan komma överens med säljaren
  • råd i hushållsekonomiska ärenden.

Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner. Då gäller annan lagstiftning. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat. Kom ihåg att fråga om ditt rättskydd i din hemförsäkring.