tidning

Konsumentvägledning

Vill du klaga på ett köp du gjort? Kommer du inte överens med företaget? På servicecenter kan du få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor

Du som är skriven i Gnesta kommun kan få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor av kommunens konsumentvägledare.

Rådgivaren kan bland annat hjälpa dig med:

  • Råd inför köp av varor och tjänster.
  • Information om rättigheter och skyldigheter som konsument.
  • Råd och hjälp vid reklamationer när du inte kan komma överens med säljaren.
  • Råd i hushållsekonomiska ärenden.

Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner. Då gäller annan lagstiftning. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat. Kom ihåg att fråga om ditt rättskydd i din hemförsäkring.

Behöver du råd och vägledning i ett konsumentärende? Välkommen att ringa eller skicka e-post till kommunens servicecenter.