tidning

Konsumentvägledning

Hos Gnesta kommun kan du få hjälp med konsumentvägledning. Det är gratis att ta kontakt för råd och hjälp.

Vill du klaga på ett köp du gjort? Kommer du inte överens med företaget? Du som är skriven i Gnesta kommun kan få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor av kommunens konsumentvägledare.

Rådgivaren kan bland annat hjälpa dig med:

  • Råd inför köp av varor och tjänster.
  • Information om rättigheter och skyldigheter som konsument.
  • Råd och hjälp vid reklamationer när du inte kan komma överens med säljaren.
  • Råd i hushållsekonomiska ärenden.

För att komma i kontakt med en konsumentvägledare kontaktar du kommunens servicecenter.

Tänk på att konsumentvägledningen inte hanterar tvister mellan två privatpersoner. Då gäller annan lagstiftning. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat. Kom ihåg att fråga om ditt rättskydd i din hemförsäkring.