tidning

Konsumentvägledning

Vill du klaga på ett köp du gjort? Kommer du inte överens med företaget? På servicecenter kan du få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor

Du som är skriven i Gnesta kommun kan få kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. För att träffa konsumentrådgivaren behöver du boka tid i förväg. Se kontaktuppgifter.

Vad rådgivaren bland annat kan hjälpa dig med:

  • råd inför köp av varor och tjänster.
  • information om rättigheter och skyldigheter som konsument.
  • råd och hjälp vid reklamationer när du inte kan komma överens med säljaren.
  • råd i hushållsekonomiska ärenden.

Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner. Då gäller annan lagstiftning. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist eller advokat. Kom ihåg att fråga om ditt rättskydd i din hemförsäkring.