Vill du bli god man eller förvaltare?

Vi söker personer som är intresserade och villiga att ta uppdrag som god man eller förvaltare för personer som behöver stöd av olika anledningar.

Vill du bli god man eller förvaltare? I så fall behöver du gå den utbildning som överförmyndarkontoret för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner erbjuder.

Kursen är uppdelad på tre tillfällen. Deltagarna bör vara med på samtliga tillfällen.

Dag: 8, 15, och 22 maj
Tid: Klockan 18.00-20.30.
Plats: Allaktivitetshuset Skjortan i Flens kommun.
Anmälan: Till överförmyndarkontoret senast den 26 april

Om uppdraget som god man och förvaltare

God man och förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc.

Det viktigaste för en god man/förvaltare är intresse, erfarenhet och lyhördhet för andra människors behov och önskningar och inte formell utbildning. Det är också viktigt att kunna samarbeta med anhöriga, vårdpersonal och andra som står huvudmannen nära.

Senast publicerad 2019-03-25