Demens

Vad finns det för hjälp att få när glömskan kommer? I Gnesta kommun finns en demenssamordnare som kan vägleda och stödja i demensfrågor. Kommunen har även en dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Dagverksamheten Strandhagens brygga

Strandhagens brygga (tidigare Skogsgläntan) är en dagverksamhet för dig som bor hemma och har en lätt till medelsvår demenssjukdom. Verksamheten, som tidigare var belägen i Frustunagårdens lokaler, finns numera i nya, fräscha lokaler i direkt anslutning till nybyggda äldreboendet Strandhagen.

I gemenskapen på Strandhagens brygga ingår aktiviteter, social samvaro och stimulans. Syftet med verksamheten är även att stödja och avlasta anhöriga och närstående för att förlänga möjligheten att bo kvar hemma.

Dagverksamheten har öppet 5 dagar i veckan (mån-fre).

Ansökan

För att komma till dagverksamheten behöver du ett beslut från biståndshandläggare. På sidan Ansök om insatser kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen, du hittar länken under Relaterad info nedan.

För dagverksamhet tas avgift ut enligt kommunens taxa.

Särskilt boende för personer med demenssjukdom

På våra två äldreboenden i Gnesta kommun finns särskilda avdelningar för personer med demenssjukdom. På våra boenden kan personer med demenssjukdom vistas både inomhus och utomhus under trygga former.

Anhörigutbildning i demens

Nästa anhörigutbildning i demens planeras till våren 2020.