Demens

Vad finns det för hjälp att få när glömskan kommer? I Gnesta kommun finns en demenssamordnare som kan vägleda och stödja i demensfrågor. Kommunen har även en dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Dagverksamheten Skogsgläntan

Skogsgläntan är en dagverksamhet för dig som bor hemma och har en lätt till medelsvår demenssjukdom. Skogsgläntan ligger i entréplanet på Frustunagården i centrala Gnesta. I gemenskapen på Skogsgläntan ingår aktiviteter, social samvaro och stimulans.

Syftet med Skogsgläntan är även att stödja och avlasta anhöriga och närstående för att förlänga möjligheten att bo kvar hemma.

Dagverksamheten har öppet 5 dagar i veckan (mån-fre).

Ansökan

För att komma till dagverksamheten behöver du ett beslut från biståndshandläggare. På sidan Ansök om insatser kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen, du hittar länken under Relaterad info nedan.

För dagverksamhet tas avgift ut enligt kommunens taxa.

Särskilt boende för personer med demenssjukdom

På våra två äldreboenden i Gnesta kommun finns särskilda avdelningar för personer med demenssjukdom. På våra boenden kan personer med demenssjukdom vistas både inomhus och utomhus under trygga former.

Anhörigutbildning i demens våren 2019

Under våren bjuder Gnesta kommuns anhörigstöd in till anhörigutbildning i demens på Träffpunkten. Utbildningen, som leds av kommunens demenssamordnare Viktoria Axzell, vänder sig till dig som är anhörig eller närstående till en person drabbad av demenssjukdom.

Viktoria Axzell har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom demensvården, bland annat från Silviahemmet som är ledande inom utbildning av vårdare och handledare inom demensvård. Nu finns Viktoria på plats i Gnesta för att stötta, utbilda och vägleda inom demens.

Anhörigutbildningen innehåller information om bland annat:

  • Demenssjukdomar
  • Symtom
  • Bemötande
  • Anhörigstöd

Träffarna sker vid fyra tillfällen, onsdagar klockan 14-16 på Träffpunkten:
3/4, 10/4, 17/4, 24/4

Anmäl dig senast 2019-04-01 till anhörigkonsulent Anu Näsman, via telefon eller e-post, enligt kontaktuppgifterna nedan.  

Senast publicerad 2019-03-21