Demens

Vad finns det för hjälp att få när glömskan kommer? I Gnesta kommun finns en demenssamordnare som kan vägleda och stödja i demensfrågor. Kommunen har även en dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Dagverksamheten Skogsgläntan

Skogsgläntan är en dagverksamhet för dig som bor hemma och har en lätt till medelsvår demenssjukdom. Skogsgläntan ligger i entréplanet på Frustunagården i centrala Gnesta. I gemenskapen på Skogsgläntan ingår aktiviteter, social samvaro och stimulans.

Syftet med Skogsgläntan är även att stödja och avlasta anhöriga och närstående för att förlänga möjligheten att bo kvar hemma.

Dagverksamheten har öppet 5 dagar i veckan (mån-fre).

Ansökan

För att komma till dagverksamheten behöver du ett beslut från biståndshandläggare. På sidan Ansök om insatser kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen, du hittar länken under Relaterad info nedan.

För dagverksamhet tas avgift ut enligt kommunens taxa.

Särskilt boende för personer med demenssjukdom

På våra två äldreboenden i Gnesta kommun finns särskilda avdelningar för personer med demenssjukdom. På våra boenden kan personer med demenssjukdom vistas både inomhus och utomhus under trygga former.

Senast publicerad 2018-11-08