Unga som döms för brott

Socialtjänsten erbjuder medling mellan brottsoffer och gärningsperson. Vi genomför även ungdomsvård och ungdomstjänst på uppdrag av Svensk domstol.

Medlingens grundtanke är att förövare och brottsoffer får en möjlighet att träffas på en neutral mötesplats. Samtalet leds av en opartisk medlare som hjälper parterna att prata med varandra på ett respektfullt sätt. För att medling ska kunna bli aktuell måste brottet vara polisanmält och gärningspersonen ha erkänt brottet. Medverkan i ett medlingsmöte är för båda parter helt frivilligt.

Ungdomsvård

Svensk domstol kan besluta att påföljden av ett brott kan ske inom socialtjänsten. Påföljden gäller främst ungdomar i åldern 15-17 år. Ungdomsvården ska dokumenteras i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan. Insatserna verkställs via socialtjänsten.

Ungdomstjänst

Svensk domstol kan besluta att påföljden blir ungdomstjänst istället för böter och fängelsestraff. Påföljden gäller främst ungdomar i åldern 15-21 år. Ungdomstjänst innebär att den unge ska arbeta utan lön och delta i samtal om kriminalitet. I arbetsplanen ställs olika krav som till exempel att man ska komma i tid till alla arbetspass, möten och samtal.