Infomentor i grundskolan

I Infomentor kan du anmäla frånvaro, läsa nyheter från klassen och skolan, ta del av veckoplaneringar och ämnesplaneringar, se skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner samt eventuella åtgärdsprogram.

Informationen mellan lärare och föräldrar är viktig för att alla elever ska känna sig trygga och ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Med fokus på lärande ger Infomentor föräldrar möjlighet att ta del av skolans verksamhet. Infomentor är en mötesplats för elever, lärare och föräldrar - en digital plattform för delaktighet.

Inloggning

Du loggar in på Infomentor med din e-legitimation eller med de inloggningsuppgifter som du har fått från skolan. Länkar till inloggningssidan hittar du under relaterad information.

Du som är vårdnadshavare behöver en e-legitimation för att komma åt vissa delar av Infomentor.

Du som är elev får ett engångslösenord vis SMS eller av skolan för att komma åt vissa delar av Infomentor.