Infomentor i grundskolan

I Infomentor kan du anmäla frånvaro, läsa nyheter, ta del av veckoplaneringar och ämnesplaneringar, se skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner samt eventuella åtgärdsprogram.

Du loggar in på Infomentor med din e-legitimation. Inloggning till Infomentor Hub gör du med inloggningsuppgifterna som du har fått från skolan. Du som vårdnadshavare behöver en e-legitimation för att komma åt vissa delar i utveckling och lärande. Du som redan är kund i en internetbank kan ladda ner e-legitimationen till din dator. I dag erbjuder de flesta banker och Telia även en e-legitimation på kort. Du kan även hämta information via skatteverkets hemsida. Se relaterad info.

Inloggning elev

Inloggning till Infomentor Hub gör du med inloggningsuppgifterna som du har fått från skolan. Du som elev får ett engångslösenord via SMS eller så får du engångslösenord av skolan för att komma åt vissa delar i utveckling och lärande. Se relaterad info.

Informationen mellan lärare och föräldrar är viktig för att alla elever ska känna sig trygga och ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Med fokus på lärande ger InfoMentor föräldrar möjlighet att ta del av skolans verksamhet. InfoMentor är en mötesplats för elever, lärare och föräldrar - en digital plattform för delaktighet. Se relaterad info.