Vklass ersätter Infomentor

Från och med vårterminen 2023 kommer vi i Gnesta kommun att använda Vklass som lärplattform i grundskolan och fritidshemmen.

Vklass – vår nya lärplattform

Vklass ersätter Infomentor som både lärplattform och primär kommunikationskanal mellan elever, personal och vårdnadshavare. Anledningen till bytet är att förenkla, skapa likvärdighet och bättre förutsättningar för kommunikation mellan förskola, skola och hemmen. Bland annat genom att minska antalet kommunikationskanaler i Gnesta. Om du har flera barn i Gnesta kommer de att vara samlade i ditt Vklass-konto.

Vi börjar använda Vklass i början av vårterminen men redan från och med den 12 december kan du som vårdnadshavare logga in på Vklass. Det är viktigt att du gör detta för att se att det fungerar. Om du har barn i förskolan eller på fritidshem kommer du dessutom att lägga in omsorgstider för ditt barn via Vklass, i stället för i e-tjänsten.

Du kan logga in både via webbläsare och appen Vklass, och inloggning sker med bank-id. Om du saknar bank-id behöver du kontakta Gnestas Vklass-support, se under kontakt.

Inloggning

Från och med den 12 december kan du logga in på Vklass. Så här gör du som vårdnadshavare för att logga in med bank-id:

1. Logga in på Vklass via webbläsare Länk till annan webbplats. eller via appen Vklass. Logga in med bank-id.

2. Första gången du loggar in behöver du verifiera din mejladress. Du kommer att få ett mejl med en länk att följa för att göra detta.

3. Efter att du loggat in första gången behöver du kontrollera att din mejladress och mobilnummer stämmer, uppdatera det vid behov.

4. Du som har barn i förskola eller fritidshem behöver skriva in ditt barns omsorgsschema, alltså tider för lämning och hämtning i förskola och fritidshem, i Vklass.

Support

Information om hur Vklass fungerar, exempelvis manualer och instruktionsfilmer, finns på Vklass hemsida. Guiderna hjälper dig att lära dig hur Vklass fungerar, och vi rekommenderar att du kollar igenom dessa. Se relaterad information.

På Vklass webbsida finns svar på vanliga frågor och en övergripande instruktionsfilm för vårdnadshavare, se relaterad information.

Infomentor, lärplattform till 31 december 2022

I Infomentor kan du anmäla frånvaro, läsa nyheter från klassen och skolan, ta del av veckoplaneringar och ämnesplaneringar, se skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner samt eventuella åtgärdsprogram.

Informationen mellan lärare och föräldrar är viktig för att alla elever ska känna sig trygga och ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Med fokus på lärande ger Infomentor föräldrar möjlighet att ta del av skolans verksamhet. Infomentor är en mötesplats för elever, lärare och föräldrar - en digital plattform för delaktighet.

Inloggning

Du loggar in på Infomentor med din e-legitimation eller med de inloggningsuppgifter som du har fått från skolan. Länkar till inloggningssidan hittar du under relaterad information.

Du som är vårdnadshavare behöver en e-legitimation för att komma åt vissa delar av Infomentor.

Du som är elev får ett engångslösenord vis SMS eller av skolan för att komma åt vissa delar av Infomentor.