HR-enheten

HR-enheten har uppdraget att leda och samordna kommunens personalpolitik. I detta ligger att utveckla processer och metoder samt vara ett strategiskt och operativt stöd till kommunens verksamheter.

Enhetens huvuduppgifter:

  • Personalpolitiskt utvecklingsarbete.
  • Personalförsörjning.
  • Personaladministrativ service exempelvis annonsering av lediga tjänster, och personalstatistik.
  • Löneadministration.
  • Arbetsmiljöfrågor och rehabilitering.
  • Jämställdhetsarbete.
  • Löneförhandlingar.
  • Arbetsrättsliga förhandlingar och arbetsrättsliga frågor.
  • Pensionsfrågor.