HR-enheten

HR-enheten har uppdraget att leda och samordna kommunens personalpolitik. I detta ligger att utveckla processer och metoder samt vara ett strategiskt och operativt stöd till kommunens verksamheter.

Enhetens huvuduppgifter:

  • Personalpolitiskt utvecklingsarbete
  • Personalförsörjning
  • Personaladministrativ service exempelvis annonsering av lediga tjänster, och personalstatistik
  • Löneadministration
  • Arbetsmiljöfrågor och rehabilitering
  • Jämställdhetsarbete
  • Löneförhandlingar
  • Arbetsrättsliga förhandlingar och arbetsrättsliga frågor
  • Pensionsfrågor