händer och dokument

Kanslienheten

Enheten har den övergripande uppgiften att sköta ärendehanteringen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott, kommunalråd och kommunchef.

Enhetens huvuduppgifter:

  • Sekreterarskap, ärendeberedning och dokumenthantering för kommunfullmäktige och kommunens nämnder.
  • Kommun- och föreningsarkiv.
  • Samordning av kommunens arbete med GDPR.
  • Registratur och/samt central posthantering.
  • Sammanträdeshantering.
  • Förtroendemannaregister.
  • Juridisk rådgivning till förtroendevalda och förvaltningar.
  • Arbeta med allmänna val.