Ekonomienheten

Gnesta kommuns ekonomienhet ansvarar för administration av leverantörsfakturor, kundfakturering, in- och utbetalningar, löpande redovisning och bokslut såväl som uppföljning av nämndernas budget.

Enhetens uppdrag är:

 • Upprätta budget, delårsrapport och årsredovisning.
 • Upprätta kommunkoncernens sammanställda räkenskaper.
 • Ekonomiskt samordna kommunkoncernen.
 • Genomföra budgetuppföljningar.
 • Administrera kassafunktionen, in- och utbetalningar.
 • Sköta fakturering och kravverksamhet.
 • Ansvara för samordning av investerings- och finansieringsfrågor
 • Förvalta kommunens pensionsmedel.
 • Ansvara för kommunens lån.
 • Erbjuda ekonomisk service och utredningar.
 • Ta fram gemensamma anvisningar, nyckeltal och tidsplaner för att göra kommunens arbete med budget och bokslut enklare.
 • Förenkla uppföljningen genom att generera tydliga prognoser och uppföljningsmodeller.
 • Samorda kommunens interna kontrollrapporter.