fyrverkerier på himlen

Tips om fyrverkerier

Varje år skadas människor när de handskas med fyrverkerier. Det finns några grundläggande råd som du kan följa för att minimera riskerna när du använder fyrverkerier.

I Gnesta kommun får du inte använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten. Du kan också behöva tillstånd om du vill avfyra fyrverkerier i tätbebyggt område.

Visst undantag från ovan nämnda tillståndskrav gäller följande tider: klockan 17.00 på nyårsafton till klockan 03.00 på nyårsdagen.

Smällare och styrpinnar förbjudna

Smällare är förbjudna sedan länge. Sedan den 1 juni 2019 är det inte heller tillåtet att köpa och skjuta upp raketer med styrpinne. Du som vill köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne behöver tillstånd från kommunen och en särskild utbildning som arrangeras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 • Tillstånd till användning av explosiv vara söker du på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats. Se relaterad info.
 • Du ska ha genomgått B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare som du hittar på MSB:s webbplats. Se relaterad info.

Förbjudna områden

Ta alltid hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och om övriga omständigheter innebär risk för skada på eller för person eller egendom! Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från kommunens förskolor, skolor och äldreboenden! Läs Gnesta kommuns lokala ordningsföreskrifet om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på sidan 6. Se relaterad info.

18 års-gräns

Du måste vara 18 år för att köpa, inneha eller använda fyrverkerier. Smällare är förbjudna i Sverige vilket betyder att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.

Checklista för ett säkert fyrverkeri

 1. Kontrollera att allt är helt och att fyrverkeripjäsen inte är skadad! Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 2. Ta god tid på dig och förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 3. Var nykter, alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 4. Använd bruksanvisningen. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen och hitta inte på egna lösningar.
 5. Tumregel: håll aldrig pjäsen i handen!
 6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser, så följ alltid bruksanvisningen!
 8. Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.
 9. Tänk på riskerna. Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.
 10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Följ dessa råd, ta det försiktigt med fyrverkerierna och ha ett riktigt gott nytt år!