Tecknad bild på vattendroppar med vit bakgrund

Byggvatten

Om du behöver tillgång till vatten under byggtiden, behöver du ansöka om anslutning till det kommunala ledningsnätet.

När ansökan har inkommit och behandlats tar vi kontakt med dig för att komma överens om inkoppling.

Byggvatten med mätare

Om en mätare sätts upp i samband med inkopplingen faktureras du för faktisk förbrukning. Kostnaden per kubikmeter förbrukat vatten är 47 kr (inkl moms) enligt gällande taxa.

Byggvatten utan mätare

Om ingen mätare sätts upp i samband med inkopplingen faktureras du en schablonavgift som för närvarande är 30 kubikmeter per lägenhet.

Inkoppling utan beviljad ansökan

Vi polisanmäler om man kopplar på sig på det kommunala ledningsnätet utan en beviljad ansökan.