Gatuenheten

Vår gatuenhet ansvarar för investeringar, drift, skötsel och underhåll av gator och parker i kommunen.

Vårt uppdrag är bland annat att:

  • sköta barmarks- och vinterunderhåll på kommunens gator samt gång- och cykelvägar
  • sköta renhållning på gator och allmänna platser
  • sköta underhållet av kommunala badplatser
  • sköta underhållet av idrottsplatser
  • sköta underhållet av lekparker, parker och strövområden
  • drifta offentlig belysning samt torgplatser
  • utföra service av våra bilar och maskiner
  • ta beslut om upplåtelse av mark
  • ta beslut om lokala trafikföreskrifter
  • fatta beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Det är ofta oss du möter ute i den offentliga miljön, när vi rensar rabatter, tömmer papperskorgar eller klipper gräsmattor.