Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet betyder att en person med funktionsnedsättning som bor med familjen eller familjehem får möjlighet att byta miljö för en kort tid.

Korttidsvistelse är till för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning och som bor tillsammans med den egna familjen eller i familjehem. Vistelsen kan vara på ett korttidshem eller ordnas som ett läger eller kollo, i korttidsfamilj eller på något annat sätt.

Korttidsvistelse kan man ha från ett dygn till cirka en vecka i taget.
Det är handläggaren som tar beslut om man har rätt till korttidsvistelse.

Regnbågen

I Gnesta kommun har vi ett korttidshem som heter Regnbågen. Det ligger centralt i Gnesta. Regnbågens korttidshem erbjuder bland annat gemensamma aktiviteter som utflykter, restaurangbesök, bio med mera.

Korttidsvistelse är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut. Mer information kring ansökan hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd & omsorg. Se relaterad info.