För fastighetsbolag eller bostadsrättsförening

Här får du bra tips och råd om hur du kan minska avfallet i ditt fastighetsbolag eller i din bostadsrättsförening. Du kan också läsa om goda exempel från liknande verksamheter.

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp av sjunker. Avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för avfallshantering. Lokalerna kan utnyttjas effektivare och arbetsmiljön bli bättre. Alla kan bidra!

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Bild på avfallstrappan. Avfallet ska i första hand förebyggas, därefter återanvändas, återvinnas, energiutvinnas och om inte det går, så är deponering en sista utväg.

Små tips som gör stor nytta

Gör det enkelt för de boende i era fastigheter att slänga mindre. Använd gärna punktlistan. Bocka av det ni gör och fundera på om det finns fler saker ni kan göra för att minska avfallet.

 • Fixa ett bytesrum eller byteshylla där boendes saker kan byta ägare istället för att slängas.
 • Sätt upp en Skänkes/Sökes-tavla för de boende, i fastigheten eller på er hemsida.
 • Ställ upp en bytesbokhylla där boende kan lämna och hämta böcker.
 • Be en secondhandorganisation med 90-konto att ställa ut en insamlingsbehållare för textil på er fastighet.
 • Öppna ett utrymme där de boende kan lämna saker till återanvändning. Avtala med en secondhandorganisation med 90-konto om att regelbundet hämta saker de kan sälja eller skänka vidare.
 • Låna ut verktyg, lastcyklar, extrastolar och annat till boende. Eller upplåt ett fysiskt eller digitalt utrymme där de själva kan ordna en lånepool.
 • Inrätta en verkstad där de boende kan reparera, måla, tapetsera om möbler, laga cyklar, snickra, pyssla och sy.
 • Reparera/skänk bort övergivna cyklar.
 • Ha en hel, ren och väldimensionerad tvättstuga för att undvika egna tvättmaskiner i lägenheterna. Komplettera med strykstation, symaskin och lagningskit.
 • Minska svinn och spill vid om-och nybyggen. Lämna material till återanvändning. Dokumentera vad som byggs in så blir det lättare att återanvända när det rivs.
 • Informera de boende om att de kan lämna saker till återanvändning på återvinningsgården och till second hand. Informera också gärna om facebookgrupper för återbruk och delning.
 • Informera de boende om avfallskostnaderna och att de påverkar hyror och avgifter.
 • Informera de boende om hur de kan minska avfallet.
 • Sätt upp mål för att minska avfallet. Räkna ut vad ni skulle tjäna på det i minskade kostnader.

Goda exempel

Bytesrum i allmännyttan

I Göteborg har Bostadsbolaget öppnat ett bytesrum. Rummet på 12 m2, som tidigare innehöll en oanvänd mattvätt, fräschades upp. I ett designat hyllsystem kan de boende lämna och hämta saker. Bolagets kvarters-och miljövärd ansvarar för skötseln. 85 hyresgäster har tillgång till rummet med tvättstugenyckeln. Gratisbutiken i Majorna är ett bytesrum som drivs idéellt av några av Familjebostäders hyresgäster. Butiken är ett källarrum på cirka 20 m2. Boende med nyckel kan komma åt rummet när som helst. Gratis­butiken har också öppet för allmänheten två timmar varje torsdag vilket lockar många besökare.

Bostadsbolaget lånar ut verktyg

På flera av Bostadsbolagets lokala Boservicekontor kan hyresgäster låna verktyg, till exempel slagborr. Kvartersvärden sköter utlåningen. Bostadsbolaget lånar också ut trädgårdsredskap i vissa områden, exempelvis manuell gräsklippare och spade, till de hyresgäster som har en uteplats att sköta. I Stockholmshem, i Stångåstaden i Linköping och i Västra Hamnen i Malmö finns flerbostadshus med tillgång till lastcykelpool. I Ikano Bostads kvarter Parken i Västra Hamnen ingår exempelvis tillgång till bilpool, lastcykelpool och cykelverkstad i hyran.