För dig som jobbar på skola

Här får du bra tips och råd om hur du kan minska avfallet på din skola. Du kan också läsa om goda exempel från liknande verksamheter.

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp av sjunker. Avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för avfallshantering. Lokalerna kan utnyttjas effektivare och arbetsmiljön bli bättre. Alla kan bidra!

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Bild på avfallstrappan. Avfallet ska i första hand förebyggas, därefter återanvändas, återvinnas, energiutvinnas och om inte det går, så är deponering en sista utväg.

Små tips gör stor nytta

Släng mindre mat, möbler, papper och annat avfall som är vanligt i skolan. Gå igenom tipsen på arbetsplatsträffar och lektioner och kryssa för de åtgärder ni skulle kunna ta itu med. Fundera gärna på om det finns fler saker ni kan göra för att minska avfallet på er skola. Lycka till!

Matsvinn

 • Rapportera frånvaro till köket varje morgon.
 • Återkoppla dagligen till köket så att måltidspersonalen får reda på vad eleverna tyckte om maten och hur mycket som slängdes.
 • Skapa en lugn måltidsmiljö med mindre stress och buller. Det gör det lätt att ta om.
 • Tillämpa pedagogiska måltider där personal och elever äter tillsammans.
 • Mät och synliggör mängden mat som slängs.
 • Arbeta med matsvinn på lektionerna, gärna som tema. Bjud in kockarna.
 • Samarbeta med måltidspersonalen. För dialog på matråden och bjud in dem till era arbetsplatsträffar.
 • Använd mindre och genomskinliga kärl för matavfall så att alla kan se hur mycket som slängs.

Möbler och prylar

 • Kommunala skolor kan använda anslagstavlan på Gnesta kommuns intranät, Insidan, när ni söker eller vill bli av med möbler och prylar.
 • Reparera det som är trasigt.
 • Förebygg och åtgärda klotter och skadegörelse, så att det inte sprider sig.

Engångsprodukter

 • Ha dubbelsidig utskrift som standard. Inför obligatorisk personlig identifiering vid skrivarna för utskrift.
 • Visa pappersförbrukningen. Använd skrivarnas utskriftsstatistik.
 • Välj rätt handtorksystem. Lufttorkar med hög hastighet påverkar miljön minst.
 • Använd pedagogiskt IT-stöd i undervisningen.
 • Arbeta med pappersavfall i undervisningen, gärna som tema.

Goda exempel

Schemalagda luncher minskar matsvinnet på Brunnsboskolan

Brunnsboskolan har ändrat schemat så att eleverna äter i omgångar och många av skolans 30 klasser har nu lektion direkt efter lunchen. Förutom att det blivit lugnare i matsalen och på skolgården så påverkar det matsvinnet. Tidigare var det många som ville skynda sig ut på rasten och därför lämnade mat. Brunnsboskolan vann 2015 Årets Guldko för bästa matglädjeskola.

Vaktmästare och fritidsledare fixar återbruk av möbler

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg har ett lager för överblivna möbler från skolor och förskolor. Vaktmästarna lagar, transporterar och fördelar möblerna till verksamheter i stadsdelen som behöver.

På Trulsegårdsskolan, i stadsdelen Västra Hisingen, har skolans café numera möbler från Göteborgs Stad intranät. ”Det har varit snudd på succé. Vi får sånt som bara står och folk inte vet var de ska göra av. Det är kanon att så fina möbler kommer till användning samtidigt som vi gör något för miljön”, säger fritids­ledare Pär Gustafsson.

Bergsjöskolan ersatte pappershanddukar

Genom att installera handtork på högstadiets elevtoaletter minskade Bergsjöskolan både avfalls­mängder, kostnader och problem med stopp i toaletterna. Tack vare bytet till handtork har skolans restavfall minskat med cirka 1 400 kilogram per läsår. Och investeringen lönar sig – skolan räknar med att spara flera tusen kronor per år genom framför allt sänkta kostnader för inköp och avfallshantering.