Elektroniska ciggaretter

Om du som verksamhet vill börja sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare behöver du göra en anmälan till Miljöenheten innan du startar din verksamhet. Nedan finner du mer om vad en anmälan ska innehålla och vilka regler som gäller.

Regler vid försäljning:

  • Alla som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen.
  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Det får inte finnas anledning att misstänka att varan ska lämnas vidare till någon under 18 år.

Det är vi på kommunens miljöenhet som kontrollerar att kraven på försäljningen uppfylls. Säljer du e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare utan att ha anmält det riskerar du böter eller fängelse i höst sex månader.

Egenkontroll

Du som säljer e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare ska upprätta ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska skickas till miljöenheten i samband med din anmälan. Information kring egenkontrollprogrammets innehåll finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, Se relaterad info.

Avgifter

Vid anmälan om försäljning av e-cigaretter tar kommunen ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid enligt fastställd taxa. Du betalar även en årlig avgift för kommunens tillsyn.