Tobaksfria nikotinprodukter

Driver du en butik som säljer tobaksfria nikotinprodukter behöver du anmäla detta till kommunen.

Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter i din verksamhet. Försäljning får inte ske till den som inte fyllt 18 år.

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Till tobaksfria nikotinprodukter hör produkter som vitt snus och nikotintuggummin, -sprayer, -plåster och liknande. Observera att försäljning av e-cigaretter och vätskor till e-cigaretter samt tobaksprodukter omfattas av andra regler. Se relaterad information.

Om du säljer e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare till dessa i din verksamhet behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Se relaterad information.

Varför måste du göra anmälan?

Nikotin är starkt beroendeframkallande och innebär hälsorisker. Bland annat är nikotin skadligt för hjärta och kärl. Användning av nikotin under graviditeten kan också orsaka komplikationer för kvinnan, fostret och för det nyfödda barnet.

Kommunen har tillsyn för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter följs. Säljer du dessa utan tillstånd kan du bli dömd och få böter eller fängelse.

Anmälan och avgifter

Det här är en ny lag och beslut kommer att tas inom kort om det ska utgå en handläggningsavgift enligt taxa satt av kommunfullmäktige. Du kan börja sälja produkterna när du har fått en skriftlig bekräftelse från miljöenheten gällande din försäljning.

Anmälan görs via kommunens e-tjänst. Se relaterad information.

Egenkontroll

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundens ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Om du inte redan har skickat in ett egenkontrollprogram till kommunen så ska du göra detta omgående. Du ska även ha en kopia av egenkontrollprogrammet på försäljningsstället som uppdateras kontinuerligt.

Avgifter

Kommunen kan ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet, utöver en avgift för själva anmälan.