Elektroniska cigaretter

Om du som verksamhet vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare behöver du ansöka om tillstånd från länsstyrelsen.

Regler vid försäljning

  • Alla som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare behöver ha tillstånd från länsstyrelsen i det län som verksamheten finns.
  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Det får inte finnas anledning att misstänka att varan ska lämnas vidare till någon under 18 år.

Säljer du e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare utan tillstånd riskerar du böter eller fängelse i höst sex månader.

Ansökan

Tillståndet som krävs kallas överlåtelsetillstånd. Ansökan görs hos Länsstyrelsen i det län där överlåtelsen ska ske. Handläggningstiden är cirka 8-12 veckor. För att kunna få tillstånd krävs bland annat

  • kunskap om vilka faror som hanteringen av kemikalierna kan medföra
  • säkra rutiner för förvaring
  • säkra rutiner för hantering.

Avgifter

Länsstyrelsen tar ut en avgift i samband med ansökan.

Se länk till Länsstyrelsen Södermanland nedan för mer information om ansökningsprocessen och bestämmelsen.