Tobaksförsäljning

Du som ska sälja tobak behöver ansöka om tillstånd. Du ska då betala en ansökningsavgift och du behöver ha ett egenkontrollprogram.

Du gör din ansökan till Gnesta kommun via e-tjänst men det är Nyköpings kommun som sköter handläggningen och svarar på frågor om tobak. Du nå dem enklast via e-post, se kontakt

Enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) behöver du tillstånd om du ska sälja tobak.

Med tobak menas produkter som innehåller tobak, tillexempel:

 • cigaretter
 • cigariller
 • cigarrer
 • rulltobak
 • piptobak
 • snus
 • vattenpipstobak
 • portionstobak

Avgifter

Handläggningen av ansökan påbörjas först då du lämnat in alla handlingar och då handläggningsavgiften är betald.

Ansökningsavgiften betalas till kommunens bankgiro. Ange ditt företags organisationsnummer samt kommunens kostnadsställe och konto som information/meddelande.

Betalningsuppgifter:

 • Organisationsnummer: 212000-2965
 • Bankgiro: 142-6980
 • Konto: 3110
 • Kostnadsställe: 48010
 • Kostnad: 8 500 kr

Ansökningavgiften betalas inte tillbaka vid avslag.

Kommunen tar även ut en årsavgift på 4 000 kr för sin tillsyn.

Egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska göra egenkontroll på att försäljningen sker i enligt bestämmelserna i tobakslagen (2018:2088). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Det är du som äger verksamheten som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram.

Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Du kan ta hjälp av folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram, se relaterad information.

Kontakta tillståndshandläggaren om du har frågor kring ditt egenkontrollprogram, se kontakt.

Vid förändringar av din verksamhet

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till kommunen. Det kan till exempel röra sig om att:

 • Ägarförhållandena eller styrelsen förändras
 • Bytt namn på butiken, ändrat i egenkontrollprogrammet

Du ska anmäla utan dröjsmål. Anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till kommunen. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som efterfrågas.

Avsluta tobaksförsäljning

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning. Du skickar din avanmälan via samma e-tjänst som för ansökan om tobaksförsäljning

Om du bryter mot tobakslagen

Om du bryter mot nya tobakslagen kan kommunen:

 1. Skriva ett föreläggande att vissa åtgärder ska vidtas för att minska riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas.
 2. En varning kan ges.
 3. Ett förbud kan skrivas.
 4. Både föreläggande och förbud kan förenas med vite.
 5. I sista led kan tillståndet dras tillbaka.

Personalen har även ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detta om personalen bryter mot lagstiftningen och säljer tobaksvara till någon under 18 år, säljer tobaksvara vid misstanke om langning eller tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta, t ex saknar hälsovarning eller felaktig hälsovarning.

Näringsidkaren har även ett straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader om försäljning av tobak sker utan att det först är anmält till kommunen. Eller om försäljning sker trots att kommunen har gett försäljningsförbud. Eller om man tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta.