Hemtjänst

Behöver du stöd och hjälp i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Vad kan jag få hjälp med?

Det är ditt behov som avgör vilka insatser du kan få. Du kan till exempel få hjälp med:

 • måltider
 • personlig hygien
 • på- och avklädning
 • promenader
 • inköp
 • tvätt
 • städning

Vad kostar hemtjänst?

Grundpriset för hemtjänst beräknas individuellt och baseras på din inkomst samt eventuella bidrag. Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2359 kr per månad (2023) och är densamma i hela landet. Det spelar ingen roll vilken utförare du har (kommunens hemtjänst eller ett privat företag), det är samma prissättning oavsett. Läs mer om avgifter för äldreomsorgen, se relaterad information.

Kan jag välja om jag vill ha kommunal eller privat hemtjänst?

I dagsläget finns det endast den kommunala hemtjänsten att välja.

Hur lång tid tar det från ansökan till beslut?

Vi handlägger alltid skyndsamt, men inom två månader från komplett ansökan ska det finnas ett beslut, beroende på vad du önskar om.

Vad händer när jag fått min ansökan om hemtjänst beviljad?

När du har fått din ansökan beviljad gör du tillsammans med personalen en genomförandeplan hur det ska fungera hemma hos dig, och vilka tider hemtjänstpersonalen ska besöka dig. Anhöriga få gärna delta på mötet om du önskar det.

Vi försöker sen se till att du som är omsorgstagare får besök av samma personer från personalgruppen.

Vilka tider kommer hemtjänsten?

Hemtjänsten kan komma alla tider på dygnet. Hur ofta de kommer baseras på dina behov. Om du har hjälp på natten så är det den kommunala hemtjänsten som kommer till dig, oavsett vilken utförare du har dagtid.

Hur gör jag om jag behöver avbeställa hemtjänstinsatser tillfälligt?

Om du tillfälligt inte behöver insatserna ska du meddela din hemtjänstgrupp så snart som möjligt.

Hur gör jag om jag vill förändra ett befintligt beslut?

Du som har insatser, och önskar ansöka om andra, behöver ansöka om den nya insatsen på nytt. Det gör du enklast via vår e-tjänst för ansökan om insatser enligt SoL Länk till annan webbplats. eller att kontakta en handläggare via kommunens servicecenter på nummer 0158-275 000.

Har du ett beslut på en insats som du inte längre behöver kontaktar du en handläggare via kommunens servicecenter på telefon 0158-275 000.

Vad händer om jag inte kan bo kvar hemma?

Om du har så omfattande behov av stöd, omvårdnad och service att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjlighet att flytta till ett av våra äldreboenden.

Läs mer om våra äldreboenden.

Kontakta din biståndshandläggare via kommunens servicecenter på telefon 0158-275 000 för ansökan om särskilt boende eller ansök genom vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Vem kontaktar jag om jag är missnöjd med hemtjänsten?

Är du missnöjd med din hemtjänst eller har synpunkter och klagomål ska du i första hand vända dig till din hemtjänstutförare. Vill du inte det kan du använda kommunens e-tjänst tyck till och påverka. Länk till annan webbplats.

Kan jag överklaga ett beslut?

Om du inte tycker att vi tagit rätt beslut så kan du överklaga det. Du ska i så fall lämna in en skriftlig överklagan till socialförvaltningen. Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. Överklagan ska innehålla:

 • Vilket beslut du överklagar genom att ange:
  - vilken kommunal nämnd/styrelse som fattat beslutet
  - datum när beslutet fattades
  - eventuellt paragraf, diarienummer eller dylikt.
 • Tala om varför beslutet skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka också med sådant som du anser har betydelse för ärendet, men som du inte redan har berättat eller skrivit.
 • Skriv namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du har ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakten för ombudet.
 • Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Skicka din överklagan till:

Socialförvaltningen
Gnesta kommun
646 80 Gnesta

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur du överklagar kan du kontakta handläggare som meddelat beslutet eller kontakta kommunens servicecenter på telefon 0158-275 000.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du behöver först ansöka om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, SoL. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

När din ansökan kommit in utreds den av en biståndshandläggare på kommunen som fattar beslut om du har rätt till hemtjänst eller inte.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.