Telefonservice

Telefonservice innebär att personal från hemtjänsten ringer upp dig på en överenskommen tid, för att höra att allt står rätt till.

För dig som inte har hemtjänst eller trygghetslarm kan den här kontakten utifrån upplevas som en trygghet.  

Ansökan

På sidan Ansök om insatser, se länk nedan, kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen.

Avgift för telefonservice tas ut enligt kommunens taxa.