Fritidshem och fritidsklubbar

Fritidshem finns på samtliga skolor för elever 6-13 år. På Frejaskolan och Dansutskolan finns fritidsklubbar för elever 9-13 år. Verksamheterna skall ge barnen en meningsfull fritid och tillfälle att utveckla egna intressen och skapa kamratkontakter.

Läs riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Gnesta kommun för barn 1-13 år
I riktlinjerna informeras om hur du söker barnomsorg och vilka regler som gäller.

Skollovsplats

Skollovsplats kan sökas för barn som endast behöver plats under skolans lovdagar. Anmälan görs via e-tjänst och kontrakt skrivs för perioden vårterminen till och med sommarlovet eller höstterminen till och med jullovet, kontakta placeringsassisten.

Fristående alternativ finns på Waldorfskolan.

Länk till e-tjänst fritidshem

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2017-08-16