Dansutskolan i Gnesta med en tom skolgård i förgrunden

Dansutskolan F-6

Dansutskolan är en F-6-skola i utkanten av Gnesta tätort med gångavstånd till centrum och med skogen som skolgård. Vi har totalt cirka 360 elever fördelade på två parallella klasser i varje årskurs F-6.

Vi arbetar för att utveckla elevens alla kompetenser - såväl teoretiska som praktiska, estetiska och sociala.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2022/2023

Under vårterminen 2023 håller fritidshemmet stängt för planering den 15 mars och den 2 maj.