Dansutskolans fritidshem

Fritidshemmet arbetar för att alla barn ska känna glädje och trygghet. I centrum för verksamheten står den fria leken, grunden för barnens emotionella och sociala utveckling. Barnen ska få möjlighet till kreativt skapande så att de utvecklar sin fantasi och kreativitet.

Avdelningarna har egen tid i idrottshallen en gång i veckan. Skolgården ligger i nära anslutning till skogen och ger stora möjligheter till rörelseaktivteter. Under skoltid är många ur fritids­personalen extra resurs i klasserna och på så sätt integreras verksamheterna med varandra.

På Dansutskolan finns tre fritidsavdelningar, Aspen, Lönnen och Björken, för elever i åk F-2. På Eken går eleverna från åk 3 och uppåt.

Fritidsklubben

På fritidsklubben förbereds barnen för att klara sig utan omsorg på eftermiddagarna. Alla lär sig göra nyttiga mellanmål och att planera sina eftermiddagar. Barnen erbjuds ett rikt utbud av olika fritidsaktiviteter, till exempel pyssel, spel och pingis. Fritidsklubben har återkommande klubbmöten för att göra barnen delaktiga och ge dem möjlighet att påverka verksamheten.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2023/2024

Under höstterminen 2023 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 september och den 1 december. Under vårterminen 2024 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 februari och 8 maj.