Frejaskolans fritidshem

Det är viktigt att barnen känner sig trygga hos oss och får en bra möjlighet att utvecklas i vår verksamhet. Verksamheten bygger på barnens fria lek och det är därmed deras intressen som styr hur eftermiddagarna ser ut.

Fritidshem och fritidsklubb

Frejaskolans fritidshem har fyra avdelningar för barn 6-13 år:

  • Blåsippan: förskoleklass
  • Vitsippan: årskurs 1
  • Gulsippan: årskurs 2
  • Fritidsklubben: årskurs 3-6

Fritidsklubben

Fritidsklubben finns i Freja café. På fritidsklubben arbetar vi med att förbereda barnen för att kunna klara sina eftermiddagar på egen hand.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2023/2024

Under höstterminen 2023 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 september och den 1 december. Under vårterminen 2024 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 februari och 8 maj.