Elevhälsoteam

Kvarnbackaskolans elevhälsoteam består av följande personer:

Skolkurator

Nina Redeby

Talpedagog

Tina Björkas

Specialpedagoger

Lena Strid och Weronica Pettersson

Speciallärare

Kerstin Welff