Uteserveringar

Uteserveringar är en viktig del av vår attraktiva sommarkommun och för den trevliga miljön i Gnesta. Det är därför särskilt viktigt hur de utformas och att de är tillgängliga för alla. Alla ska ha glädje av stadens uteserveringar och både personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga ska känna sig välkomna.

I vissa fall krävs bygglov för uteserveringar, men även om din eventuella uteservering inte är bygglovspliktig ska den vara tillgänglig för alla.

Uteserveringar och anordningar som kräver bygglov:

• Inhägnad som är högre en 1,1 meter
• Bar som har väggar högre än 1,1 meter
• Markiser monterade på en balk som bärs av fristående pelare
• Uppbyggda trägolv, om trägolvet överstiger 30 cm i höjd på någon punkt över marken
• I detta sammanhang bör påpekas att alla skyltar är bygglovspliktiga och därmed också reklam på serveringens avgränsningar

Så här går du tillväga

Kontakta förvaltningsassistent Annika Pettersson så får du en blankett via posten eller e-post. Du kan även själv ladda ner blankett för bygglovsansökan här.PDF

Vid frågor om hur du ansöker om bygglov, om det redan finns bygglov för din fastighet eller om hur du bör utforma uteserveringen för att den ska vara väl anpassad till stadsmiljön, kontakta bygglovshandläggare Lisa Wentzel.

Övriga tillstånd

Tänk på att:
• Du måste ansöka hos Polismyndigheten om tillstånd för uteservering. Kontakta Polisen för mer information.
• Du måste ha ett särskilt serveringstillstånd för att få servera alkohol. Detta söker du hos Miljöenheten, 0158 -275 174.
• Om du vill använda allmän platsmark så kontakta kommunens gatuenhet.

Senast publicerad 2015-05-06