Uteserveringar

Planerar du för en uteservering som kommer placeras på kommunens mark, behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset och gör det i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltingens, som förvaltar stadens offentliga mark, den allmänna platsmarken.

Innan polisen ger tillstånd ska kommunen yttra sig. Om kommunen inte godkänner ett ärende kan polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avslå ett ärende även om kommunen gett sitt medgivande.

Tänk på att

  • om restaurangen byter ägare eller om verksamhet säljs, återkallas tillståndet hos polisen. Polistillstånd kan inte överlåtas av nuvarande ägare
  • du måste ha ett serveringstillstånd för att få servera alkohol. Detta söker du hos Miljöenheten
  • uteservering ska vara tillgänglig för alla
  • i vissa fall krävs bygglov för uteserveringar

Uteserveringar och anordningar som kräver bygglov är

  • inhägnad som är högre en 1,1 meter
  • bar som har väggar högre än 1,1 meter
  • markiser monterade på en balk som bärs av fristående pelare
  • uppbyggda trägolv, om trägolvet överstiger 30 cm i höjd på någon punkt över marken
  • alla skyltar är bygglovspliktiga och därmed också reklam på serveringens avgränsningar

Senast publicerad 2018-10-17