takstolar

Ändring av bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende.

Handlingar som krävs för anmälan för ändring av bärande konstruktion:

  • Anmälan
  • plan- och sektionsritningar
  • konstruktionsritningar
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig).

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör anmälan via våra e-tjänster under relaterad information.