Byta fasad- eller takmaterial

Takläggning av tegeltak

Om du vill byta fasadmaterial kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Du behöver inte bygglov

  • för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt områden.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan för fasadändring:

  • Ansökan
  • fasadritningar
  • kontrollplan
  • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.