tre glödlampor

Ljusanordning

En ljusanordning sprider ljus för att lysa upp något, till exempel en plats eller byggnad. Om din ljusanordning påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning inom detaljplanelagt område, om det kan störa omgivningen
  • sätta upp en ljusanordning på eller nära en byggnad eller ett område inom en värdefull kulturmiljö.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning utanför detaljplanelagt område.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan
  • situationsplan på tomtkarta
  • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
  • detaljritning i skala 1:100
  • förslag på kontrollplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.