gammalt fönster med två blomkrukor och en kanna

Nya fönster eller dörrar

Om du vill byta fasadmaterial kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Du behöver inte bygglov om

  • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan för fasadändring:

  • Ansökan
  • fasadritningar
  • kontrollplan (Behövs inte om du bara ska måla om fasaden)
  • tekniskbeskrivning (Behövs inte om du bara ska måla om fasaden).

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan n via våra e-tjänster under relaterad information.