Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadhus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att göra en anmälan för åtgärden.

Du behöver inte något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket är högst 15 kvadratmeter tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten
 • du vill sätta upp skärmtaket över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det.

Du behöver alltid bygglov om

 • skärmtaket är större än 15 kvadratmeter
 • du vill sätta upp skärmtak närmare än 4,5 meter från din fastighetsgräns.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan för skärmtak:

 • Ansökan
 • plan- och sektionsritningar
 • fasadritningar
 • situationsplan
 • förslag till kontrollplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.